Prihláste sa k odberu Newsletteru

 

  1. Úvod
  2. Poradna
  3. Zoznam skratiek lekárov
ZOZNAM SKRATIEK LEKÁROV

ALG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore klinická imunológia a alergológia

AGG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore algeziológia

ANG lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore angiológia

CCH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v  odbore cievna chirurgia

DER lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore dermatovenerológia

DIA lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

END lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore endokrinológia

ENP lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia

FON lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore foniatria

GER lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore geriatria

GIT lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore gastroenterológia

GYN lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v  odbore gynekológia a pôrodníctvo

CHI lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore chirurgia, detská chirurgia

INF lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore infektológia pediatrická infektológia

INT lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo

NEU lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore neurológia, pediatrická neurológia

ONK lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore klinická onkológia, radiačný onkólóg, pediatrická hematológia a onkológia, onkológia v chirurgii, onkológia v urológii, onkológia v gynekológii

OPR lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédická protetika

OPH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore oftalmológia

pediatrická oftalomológia

ORN lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore otorinolaryngológia

*/ s certifikátom akreditovaného pracoviska na predpisovanie načúvacích prístrojov

ORL lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore otorinolaryngológia

ORT lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédia

pediatrická ortopédia

PCH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore plastická chirurgia

REU lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore reumatológia

RHB lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

STO lekár stomatológ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť  predtým nadstavbovom, t.č. špecializovanom odbore, stomatológia, čeľustná ortopédia, maxilofaciálna chirurgia, detská stomatológia

TRA lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v dbore traumatológia

UCH lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore úrazová chirurgia

TRN lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore pneumológia  a ftizeológia

URO lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore urológia, pediatrická urológia

RL zdravotnícka pomôcka sa uhrádza na základe zdravotného poistenia len po predchádzajúcom schválení revíznym lekárom